SKARBY POWIATU

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach uczestniczyli w rajdzie „Skarby Powiatu”. Wraz z naszymi dwoma zespołami (klasa II a i II b) w rajdzie brały udział reprezentacje innych szkół powiatu krakowskiego.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy na dziedzińcu zamku w Piaskowej Skale. Szlak rajdu prowadził przez Ojcowski Park Narodowy do miejscowości Skała. Po drodze uczestnicy rozwiązywali zadania dotyczące wiedzy z zakresu flory, fauny i ukształtowania terenu parku narodowego.

Gratulujemy reprezentacji klasy II a za zajęcie czwartego miejsca w końcowej klasyfikacji. 

Barbara Banach