VIII Sesja Ekologiczna na temat OZE

„OZE – to moda czy konieczność” wobec współczesnych problemów ochrony środowiska?.

Smog, emisja CO2 skutkująca nasilającym się efektem cieplarnianym, gwałtowne zjawiska meteorologiczne, to następstwa korzystania z nieodnawialnych źródeł energii. Dodatkowo zasoby gazu, węgla i ropy kurczą się a zapotrzebowanie na energię rośnie. Dlatego naukowcy szukają sposobów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr, woda, słońce, geotermia lub biomasa. Badania w tym zakresie prowadzone są w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini. W ramach przygotowania do tegorocznej Sesji Ekologicznej uczniowie klasy Ib pojechali na wykład połączony ze zwiedzaniem ośrodka AGH. Dzięki tej wizycie pompy cieplne, ogniwa fotowoltaiczne urealniły się w postaci modeli demonstracyjnych. Wzbudziły zainteresowanie Michała, który  przygotował krótką relację i przedstawił ją w trakcie VIII Sesji, w dniu 24 maja 2019r.

Co jeszcze wydarzyło się tego dnia? Wzorem lat ubiegłych w murach naszej szkoły pojawili się zaproszeni goście - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Przynieśli ze sobą postery na, których zaprezentowali wyniki eksperymentu zainspirowanego programami popularnonaukowymi: dr T. Rożka „Zobacz czym oddychasz”  oraz Sonda 2 odc. 45- „Smog”. Przedstawili wnioski dotyczące stanu czystości powietrza w różnych rejonach gminy Krzeszowice.

Problematyka zanieczyszczenia powietrza wymagała szerokiego przeanalizowania wielu obszarów od energetyki, poprzez górnictwo, transport po zagadnienia ekologiczne. W tym zakresie specjalistami byli Natalia, Ola, Zuza i Kacper z Ib, którzy przygotowali stosowne prezentacje, dekorację i poprowadzili konferencję. Przekonywująca i refleksyjna pięciominutowa animacja dr. T. Wełny (konsultowana medycznie przez krakowskich naukowców) uświadomiła zebranym tego dnia w sali numer 12, że smogu nie można bagatelizować. Wszyscy opuszczający tego dnia LO byli przekonani, że trzeba szukać nowych, lepszych rozwiązań technologicznych np. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini a zdobytą wiedzę należy szeroko popularyzować aby kształtować świadomość ekologiczną młodzieży. Ten cel od ośmiu lat przyświeca organizatorom imprezy.