Warsztaty w Instytucie Geografii UP Kraków.

          W ramach współpracy z UP Kraków, 22 marca grupa uczniów klasy 3b realizująca geografię w zakresie rozszerzonym wybrała się na warsztaty ,, Skały i minerały". Poprowadził je absolwent naszego LO ,obecnie  pracownik Instytutu             mgr inż. Szymon Kowalik. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej powtórki na temat genezy i rodzajów skał. Potem była już tylko praktyka. Uczestnicy rozpoznawali skały, badali ich budowę, strukturę, odporność  na zarysowania oraz  reakcję  z kwasem solnym. Okazy skał wykorzystane podczas warsztatów pochodziły ze Zbiorów Geologicznych Instytutu Geografii. Zajęcia pozwoliły utrwalić i poszerzyć wiadomości oraz umiejętności w świetle zbliżającej się  matury!

                                                 Anna Kwiecień