Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem podpisania porozumienia między stroną rządową a organizacjami związkowymi pracownicy pedagogiczni Liceum w dniu jutrzejszym przystąpią do bezterminowego strajku. Konsekwencją tej sytuacji będą zmiany organizacyjne w pracy szkoły. Szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, a w miarę możliwości również dydaktyczne. Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

O wszelkich zmianach będę informowała na bieżąco.

 

Dyrektor Liceum Ogolnokształcącego im. T. Kościuszki

mgr Alicja Milczarek