Uczeń klasy trzeciej z Indeksem UJ !

5 marca 2019 r. Karol Gurtkiewicz uczeń  klasy III b został laureatem finału Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej! Karol walczył w konkursie organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  „Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.”

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.

                                                                         ~Paulo Coelho, Jedenaście minut”

Serdecznie gratulujemy Karolowi zdobytego Indeksu, życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym i wybranym kierunku studiów, satysfakcji i radości z nauki.

                                                                         Opiekun Małgorzata Bukowska