Od Kościuszki do Piłsudskiego, czyli polskie drogi ku Niepodległej – szkolna lekcja historii.

9 listopada Grono Pedagogiczne, młodzież z wszystkich klas uczestniczyła w szkolnej lekcji historii. Lekcję prowadzili: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Jagoda Drzewinak , Tomek Zieliński i Karol Czamara. Omawiana tematyka była ilustrowana licznymi i różnorodnymi źródłami ikonograficznymi, mapami, fragmentami dokumentalnych filmów, muzyką. Wyboru materiałów dokonali uczniowie klasy III b: Karol Gurtkiewicz i Paweł Chuderski.

Upamiętniając setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypomnieliśmy sobie dramatyczne wydarzenia, które doprowadziły do utraty suwerenności politycznej, a następnie śledziliśmy wysiłki kolejnych pokoleń Polaków walczących w różnej formie o zachowanie polskiej kultury, języka, tożsamości narodowej, gotowych do najwyższej ofiary życia w imię miłości ojczyzny.

Po zakończeniu historycznych rozważań salę wypełnił wspólny śpiew. O godzinie 11.11. przyłączyliśmy się do tysięcy uczniów z całej Polski śpiewających Mazurek Dąbrowskiego w ramach zainicjowanej przez MEN akcji Rekord dla Niepodległej. Następnie przy akompaniamencie Jakuba Burtana z okolicznościowym chórem śpiewaliśmy patriotyczne pieśni z różnych okresów walk o niepodległość. Kamila Szczurek i Jędrzej Wołodko wykonali utwór wokalno muzyczny z filmu „Kamienie na szaniec”, trio koleżanek z klas pierwszych: Jagoda Drzewniak, Zosia Strzelichowska, Emilka Zalewa, zaśpiewało pieśń z filmu „Miasto 44”.

Mamy nadzieję, że przywołane fakty, sylwetki wybitnych Polaków będą pozytywną inspiracją do codziennej troski o wspólne dobro, którym jest wolna ojczyzna.

                                                                                          Danuta Kasperczyk