„50 OJCOWSKA ZŁOTA JESIEŃ”

Z radością donosimy, że w dniu 12 października 2018 reprezentacja naszej szkoły w składzie:

 

zespół nr 1: Julia, Marcelina, Marcel i Zuzanna z klasy IIB,          

zespół nr 2: Emilia, Karolina, Weronika i Wiktoria z klasy IIIB

zespół nr 3: Gabriela, Karolina, Małgorzata, Paulina z klasy IIIB

zdobyła II miejsce zespołowo w 50 Ojcowskiej Złotej Jesieni uzyskując łącznie 116 punktów.

Dwunastokilometrowa trasa, jubileuszowego 50-tego rajdu wiodła spod szkoły w Korzkwi do budynku Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Jak co roku, w czterech punktach kontrolnych uczestnicy musieli wykazać się swą wiedzą. Na początku, za pomocą dwóch testów sprawdzano znajomość historii i walorów przyrodniczo-turystycznych najmniejszego parku narodowego w Polsce. W kolejnych punktach kontrolnych każda drużyna musiała rozpoznać: trzy obiekty krajobrazu charakterystyczne dla Ojcowa, nazwać stosując właściwą terminologię po trzy przykłady roślin i zwierząt występujących w Dolinie Prądnika. Docierając w bezpośrednie otoczenie Muzeum Przyrodniczego OPN uczestnicy mieli za zadanie zidentyfikować trzy okazy ulistnionych pędów – podając pełną nazwę.

Satysfakcja z sukcesu w „50 Ojcowskiej Złotej Jesieni” jest tym większa, że w długoletniej historii organizowania przez OPN tej cennej imprezy dla młodzieży, nie po raz pierwszy i mamy nadzieję, nie po raz ostatni zapisaliśmy się na listach zwycięzców.