Zapalając znicze ożywiamy wspomnienia...

    „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”

                    /Wisława Szymborska/

Święto Zmarłych skłania do przywoływania wspomnień o tych, którzy odeszli ale trwają w naszej pamięci. Historię szkoły piszą kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów, połączonych zbiorową pracą i pamięcią. Tak jak dokonania Patrona szkoły inspirują nas do działania, tak motywujące są przykłady zaangażowania wybitnych profesorów wśród nich inicjatora powstania szkoły prof. Wincentego Danka. Nowe roczniki uczniów poznają historię szkoły i pielęgnują pamięć o ludziach, którzy ją tworzyli.

Od kilku lat pod opieką mgr Renaty Góralczyk młodzież odwiedza okoliczne nekropolie zapalając znicze na grobach nauczycieli.

Na cmentarzu w Krzeszowicach spoczywają: Wincenty Danek, Stanisław Krwawicz, Henryk Urbanek, Stanisław Toboła, Tomasz Toboła, Maria Owoc, Jarosława Łuc, Kazimierz Kasprzyk , Bogdan Kaźmirek. W Nawojowej Górze: Krystyna Spytkowska, Grażyna Kwiatek. W Sance Lucyna Załuska – Kapusta. W Tenczynku Jan Zawisza.

Szczególnym odwiedzanym miejscem jest pomnik Ofiar Faszyzmu Zamordowanych przez Hitlerowców 20 listopada 1943 roku.

                                                          Danuta Kasperczyk