DZIEŃ EDUKACJI PRAWNEJ

 

 

                              Ignorantia iuris nocet

                                 (Nieznajomość prawa szkodzi)  

 

17 października z inicjatywy Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki gościliśmy pana Mirosława Golanko Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Mecenasa Pawła Zagajskiego.

Młodzież liceum podzielona na dwie grupy uczestniczyła w szkoleniu nt. „Ochrona wizerunku oraz dozwolony użytek prywatny w cyberprzestrzeni”.

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnej, powszechność korzystania i funkcjonowania w cyberprzestrzeni powoduje określone konsekwencje jak np. naruszenie naszego wizerunku czy zasad ochrony praw autorskich. Pierwszym krokiem ułatwiającym bezpieczne poruszanie się w wirtualnym świecie , jest świadomość potencjalnych konsekwencji zamieszczanych informacji na swój temat, publikowanych zdjęć. Następnie zdobycie elementarnej wiedzy o istniejących w tej dziedzinie regulacjach prawnych. Duże zainteresowanie młodzieży wywołały kwestie korzystania z cudzych utworów dla celów prywatnych i dozwolonego użytku publicznego. Prowadzący warsztaty Mecenas Paweł Zagajski poprzez analizę wybranych przykładów z przestrzeni publicznej ukazywał różne aspekty funkcjonujących norm prawnych i zastosowanych interpretacji.

Ponieważ w procesie dydaktycznym często korzystamy w różnej formie z cudzych utworów, bardzo istotna jest znajomość zasad dozwolonego użytku publicznego na użytek edukacyjny.

Przeprowadzone szkolenie miało duże znaczenie praktyczne, także informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej na terenie gmin powiatu krakowskiego.

 

                                                                                             Danuta Kasperczyk