Trudne pytania z polskiej historii...

25 września w czasie gdy trwa 74 rocznica Powstania Warszawskiego, młodzież LO uczestniczyła w wykładzie prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie dr. hab. Romana Kochnowskiego Prodziekana Wydziału Politologii nt: Czy Powstanie Warszawskie miało sens?

Powstanie, jest uznawane za szczególnie ważne i dramatyczne wydarzenie w najnowszej historii Polski. Poraża liczba ofiar, obraz zniszczeń miasta, długofalowe konsekwencje w procesie przemian polskiego społeczeństwa po 1945 roku. Nasz gość dokonał szczegółowej analizy wielu aspektów ówczesnej sytuacji politycznej, militarnej, złożonych relacji międzynarodowych będących konsekwencją ustaleń dokonanych podczas konferencji w Teheranie. Poznaliśmy dramatyczny proces dochodzenia do decyzji o wybuchu powstania. Dzisiaj kiedy wiemy więcej o złożonych okolicznościach tych wydarzeń, ich ocena nie jest jednoznaczna. Jednoznaczny jest heroizm walczących i szacunek dla ich poświęcenia.

                                                                          Danuta Kasperczyk