Obchody 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 19 września 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym  w Krzeszowicach odbyła się uroczystość z okazji 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do budynku Liceum na świętowanie obchodów odzyskania niepodległości przybyli zaproszeni goście: Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – członek zarządu Powiatu Krakowskiego, Jerzy Wnęk – radny Powiatu Krakowskiego, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Dyrektor CKiS Anna Miga, dyrektorzy szkół – Karol Papisz – dyrektor ZSiPO w Skale, Łukasz Skalny  - dyrektor ZSP w Krzeszowicach, Anna Jeziorek – dyrektor SPPP w Krakowie. Do udziału w okolicznościowych konkursach  zaproszono 8 szkół powiatu krakowskiego, z których uczennice i uczniowie wzięli udział w Festiwalu Artystycznym, który obejmował konkurs piosenki patriotycznej, konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny. Równolegle do działań artystycznych przebiegał marsz terenowy połączony z konkursem wiedzy historycznej. Uczestniczyły w nim dwuosobowe zespoły, które  podążały śladami historii Krzeszowic, zapoznając się z nimi bezpośrednio w terenie. Uczniowie Liceum w Krzeszowicach, będący przewodnikami, przedstawiali najciekawsze fragmenty dziejów naszego miasta. W sześciu miejscach uczestnicy odnajdywali  skrytki z pytaniami do testu wiedzy, na które musieli odpowiedzieć, wykazując się swoją wiedzą z zakresu historii Polski. Laureaci konkursów: plastycznego, recytatorskiego, piosenki i marszu terenowego z testem wiedzy historycznej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Uczestniczące szkoły otrzymały okolicznościowe statuetki za udział w rywalizacji szkół                  z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  A oto wyniki konkursów:

 

Konkurs na plakat;

1 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

3 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

 

Konkurs recytatorski

1 miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie

2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

3 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

 

Konkurs piosenki patriotycznej

1 miejsce: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

2 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Skawinie

3 miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 

 Marsz terenowy typu multicache z testem wiedzy historycznej

1 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

3 miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 

Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom Liceum za reprezentowanie szkoły i za osiągnięte sukcesy. Składamy podziękowanie nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom,  którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

W obchodach wzięły udział szkoły powiatu krakowskiego:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach – organizator

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie