„Weźże sprawy w swoje ręce!”

Hasłem inspirowanym małopolską kampanią reklamową, pragnę Was zachęcić do aktywności w ramach Samorządu Uczniowskiego.Czas naszej kampanii wyborczej zaplanowaliśmy od 24.09. do 05.10.2018 r.Wybory do SU odbędą się 5 października.

SU jest integralną, ważną częścią społeczności szkolnej. Jego Kompetencje określa Ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z zapisem Artykułu 55 tej ustawy, samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W Statucie naszego liceum ( tekst dostępny na stronie LO), także znajdziecie odnośne zapisy. Niezależnie od przypisanych ustawą kompetencji, to Wy, Wasza aktywność, chęć uczestniczenia w życiu szkoły nadaje sens przyjętym regulacjom prawnym:

  • Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów
  • Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej
  • Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną

Każdy z Was dysponuje niepowtarzalnym zasobem cech, które połączone tworzą ogromny potencjał naszej licealnej społeczności ! Byśmy mogli wszyscy radośnie z niego czerpać, wzajemnie się wspierać potrzebni są liderzy – reprezentanci, zatem ...

Jeśli masz pomysły, to... jest to okazja do ich zrealizowania!

Jeśli lubisz działać, to … będziemy Cię wspierać!

Jeśli można na Tobie polegać, to …jesteś właściwym kandydatem!

Zgłoś swoją kandydaturę !

Znajdź sojuszników !

Zorganizuj kampanię !

Daj się poznać !

Przekonaj nas !

Kandydaci mogą się zgłaszać do środy 26 września do opiekuna SU – Danuty Kasperczyk. W tym dniu na dużej przerwie w sali nr 18, odbędzie się wspólne spotkanie, na którym zostaną przekazane szczegółowe informacje o prowadzeniu kampanii wyborczej.

Serdecznie zachęcam Was do działania.

                                                             Opiekun Samorządu Uczniowskiego

                                                                         Danuta Kasperczyk