Plan lekcji obowiązujacy od października 2019 roku

Plan lekcji obowiązujący od 7 października 2019 roku. Hasło dostępne w szkole. (hasło nie zostało zmienione)

Uwaga! W planie lekcji nastąpiły niewielkie zmiany. Proszę o sprawdzenie. Sale obowiązuja jedynie w dniu 9 września. Pozostałe dni proszę sprawdzić

adresat: