Plan lekcji obowiązujacy od 15 grudnia 2018 roku

Plan lekcji obowiązujący od 15 grudnia 2018 roku. Niewielkie zmiany nastąpiły z planie klasy 3A. Hasło dostępne w szkole.

adresat: