Plan lekcji obowiązujacy od 17 lutego 2020 roku

Plan lekcji obowiązujący od 17 lutego roku.

Hasło dostępne w szkole. (hasło nie zostało zmienione)

Uwaga! W planie lekcji nastąpiła zmiana przydziałów sal.

Wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły,

adresat: