Plan lekcji obowiązujacy od 1 marca 2019 roku

Plan lekcji obowiązujący od 1 marca 2019 roku. Niewielkie zmiany nastąpiły z planie klasy 2A. Hasło dostępne w szkole.

adresat: