Plan lekcji obowiązujacy od 28 stycznia 2019 roku

Plan lekcji obowiązujący od 28 stycznia 2019 roku. Niewielkie zmiany nastąpiły z planie klasy 1A. Hasło dostępne w szkole.

adresat: