Ogłoszenie o wynajęciu pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego

Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach,        ul. Ogrodowa 3 informuje o możliwości wynajęcia pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego. Pomieszczenie przewidziane do wynajmu wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Opłata za media wliczona jest  w cenę opłaty za wynajem.

 Załatwienie spraw związanych z prowadzeniem działalności, wyposażeniem oraz uruchomieniem (uzgodnienia np. z inspekcją sanitarną itp.) sklepiku należy do Najemcy. Istnieje możliwość pozostawienia aktualnego sprzętu, który jest własnością obecnego najemcy.

Po wynajęciu pomieszczenia, Najemca zobowiązany jest do:

- wyposażenia sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,

- utrzymania czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego najbliższym otoczeniu,

- przestrzegania obowiązujących na terenie szkoły przepisów i zasad bhp i p. poż.,

- otwarcia sklepiku w godzinach pracy szkoły,

Ofertę należy składać w sekretariacie szkoły.