Znaczenie szczepień ... - VII Sesja Ekologiczna..

W dniu 25 kwietnia w murach naszej szkoły odbyła się kolejna - VII Sesja Ekologiczna. Spotkanie o charakterze naukowym, organizowane i prowadzone przez młodzież Liceum. Uczniowie klas pierwszych: Judyta, Marcel i Mikołaj z zaangażowaniem poprowadzili konferencję na temat znaczenia szczepień od momentu ich wynalezienia do dnia dzisiejszego.

Z założenia tematyką  Sesje Ekologiczne nawiązują do dat, zagadnień, problemów przyrodniczych o wymiarze globalnym lub europejskim, które ze względu na współczesną wrażliwość umykają uwadze. Ponieważ, ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badająca zależności między organizmami, miedzy organizmami a środowiskiem oraz odziaływanie środowiska na nie, dlatego definicja ta daje szerokie pole do rozważań przyrodniczych. W minionych latach w trakcie Sesji Ekologicznych zgłębialiśmy np. tematykę światła, parków narodowych, a w ubiegłym roku partycypowaliśmy w ogólnopolskich obchodach roku rzeki Wisły omawiając problematykę jakości wód w gminie Krzeszowice. W tegorocznej Sesji 2018 postanowiliśmy nawiązać do obchodów XIII Europejskiego Tygodnia Szczepień, który odbywa się  w ostatnim tygodniu kwietnia z inicjatywy WHO. Czy młodzi ludzie zapatrzeni w smartfony, podążający za trendami mogą zainteresować się problematyką zdrowia? Owszem tak, Judyta, Marcel i Mikołaj nie tylko sami zgłębili tę tematykę ale i w ciekawy sposób zaprezentowali ją zgromadzonym w sali 12 gościom. Wśród osób na widowni z radością powitaliśmy tego dnia delegacje młodzieży z Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły z Tenczynka oraz ze Szkoły Podstawowej nr. 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach wraz z opiekunami.

W trakcie VII Sesji Ekologicznej, dzięki przychylności i współpracy z Dyrekcją Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w loży eksperckiej zasiadły Panie pracujące w krzeszowickiej Przychodni. Bez cienia wątpliwości, Osoby znane młodzieży od wczesnego dzieciństwa, podniosły rangę Sesji, uwiarygodniły przekazywane treści. Panie R. Niemiec- Szecówka i A. Kryda omówiły bardzo wnikliwie system nadzoru jakości, przechowywania i wykorzystywania szczepionek. Szeroko rozpatrzyły skutki uboczne chorób, które dzisiaj znane są tylko z opowieści dziadków, gdyż sukcesywne szczepienia zlikwidowały je z przestrzeni publicznej.  Fachowo, ale w przystępny sposób wyjaśniły mechanizmy działania nowych szczepionek skojarzonych, zwracając uwagę na fakt, że oprócz mediów także wiedza i doświadczenie powinny kształtować postawy, wobec współczesnych chorób. Szczepionki przeciw pneumokokom, meningokokom – w ostatnich latach weszły do kalendarza szczepień. Czym są szczepienia obowiązkowe i zalecane? Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane.

W pierwszej części Sesji Ekologicznej prowadzący zaprezentowali zagadnienia związane z tematyką spotkania, rozpoczynając od omówienia historii i założeń programowych WHO. Warto zaznaczyć, że dzięki inicjatywnie WHO po 180 latach od momentu rozpoczęcia szczepień doprowadzono do eradykacji wirusa ospy prawdziwej na świecie. Oczywiście, nie byłoby skutecznej szczepionki przeciw ospie prawdziwej gdyby nie prace E. Jennera nad „krowianką”-  bezpieczną szczepionką przeciw tej chorobie. Kolejne odkrycia L. Pasteura, W. Haffkinea, R. Weigla oraz innych naukowców sprawiły, że zamożniejsze rejony świata wolne są od epidemii, pandemii  wielu chorób. Należy jednak pamiętać, że są obszary Ziemi, gdzie wciąż występują „zapomniane” choroby. Przykładem jest Heinego – medina wywołana wirusem polio. Na kontynencie europejskim, choroba obecnie nie występuje natomiast Nigeria, Afganistan, Pakistan to obszary na których wirus nadal poraża neurony, przede wszystkim kończyn dolnych powodując kalectwo. Gruźlica, malaria, cholera, dyfteryt to nazwy obce dla współczesnej młodzieży, dzięki upowszechnieniu szczepień, zasad higieny a przede wszystkim rozwojowi nauk przyrodniczych. Ewolucja jest procesem ciągłym, dlatego mikroorganizmy, wirusy priony i wyroidy dostarczają ludzkości wciąż nowych wyzwań takich jak sars, wirus Zika, HIV czy szczepy MRSA. Powinniśmy być świadomi przeszłości i korzystać z tych odkryć naukowych, które daje nam wakcynologia – nowa, powstała około roku 2001 dziedzina medycyny zajmująca się szczepieniami ochronnymi.

W części drugiej – integracyjnej, po obejrzeniu krótkiego filmu młodzież sprawdziła swą wiedzę uczestnicząc w quizie. Były upominki, drobne nagrody i słodycze. W finalnej części spotkania ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Dlaczego warto się szczepić?”. W tym roku laureatami konkursu zostali uczniowie SP z Tenczynka. Gratulujemy zwycięzcom konkursu, wszystkim przybyłym gościom dziękujemy. Zainteresowanych problematyką ekologiczną, z zakresu nauk przyrodniczych zapraszamy za rok na kolejne spotkanie w ramach VIII sesji Ekologicznej.

Grono Pedagogiczne oraz Młodzież Liceum ogólnokształcącego im. T. Kościuszki