,,Szczęśliwej drogi już czas..."

„To już jest koniec… ‘’ usłyszeli dzisiaj uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach podczas uroczystego zakończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Ale zupełnie inaczej niż w popularnej piosence czeka ich jeszcze wiele chwil, tych pięknych (oby jak najwięcej ) i tych smutnych. Na razie 4 maja pierwszy egzamin maturalny. Zanim to jednak nastąpi, po raz ostatni zgromadzili się w auli szkolnej, aby po raz ostatni spotkać się z kolegami ze szkolnej ławy, wychowawcami i nauczycielami. W tym uroczystym dniu towarzyszyli im pan Wojciech Pałka Starosta Powiatu Krakowskiego, dyrektor szkoły Pani Alicja Milczarek, przewodniczący Rady Rodziców pan Henryk Woszczyna, grono pedagogiczne oraz uczniowie klas pierwszych i drugich. Część oficjalna to nagrody i podziękowania. Z rąk pana Starosty nagrodę Starosty Powiatu Krakowskiego odebrał Michał Kurdziel, który może pochwalić się tytułem najlepszego ucznia wśród maturzystów. Tuż za nim znalazła się Justyna Kuć, która również została doceniona odbierając z rąk pana Starosty Wojciecha Pałki i pani Dyrektor Alicji Milczarek nagrodę ufundowaną przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu z Filią w Jaworznie, współpracującą z naszym liceum. Szczególne nagrody za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły, sukcesy na polu artystycznym i działalność w ramach wolontariatu powędrowały  do Adrianny Gieruli, Natalii Jaros i Katarzyny Czerwonki.  Nagród nie zabrakło również dla innych uczniów, którzy wyróżniali się nie tylko w nauce, ale również w pracy na rzecz szkoły, wolontariacie, reprezentowaniu szkoły w zawodach sportowych. Ich trud został doceniony w formie nagród książkowych i dyplomów uznania. Po części oficjalnej wszystkich zaprosili uczniowie klas drugich na przygotowany przez nich program artystyczny, a na koniec ostatni raz  mogli maturzyści usiąść w szkolnej ławie i odebrać świadectwa z rąk wychowawców. A potem już „szczęśliwej drogi już czas…”