Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

W dniu 14 marca 2018 roku została podpisane porozumienie o współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Jaworznie reprezentowaną przez Panią Dziek dr Nataszę Starik a Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Alicję Milczarek. W ramach współpracy młodzież będzie mogła korzystać z bogatej oferty zajęć proponawanej przez uczelnię z zaplecza dydaktycznego a naucziele szkoły Liceum będą mogli m.in. podejmować studia i kursy na preferencyjnych warunkach.