100% zdawalność matury??? TAK! To możliwe!

Matura 2017 - sesja majowa już za nami. Tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego
w Krzeszowicach w stu procentach zdali egzamin maturalny
, co patrząc na wyniki ogólnokrajowe, gdzie zdawalność wyniosła 78,5 %, a w liceach w Polsce 84,4 %, jest doskonałym wynikiem. Potwierdza się fakt, iż dobra szkoła, jaką jest nasz krzeszowicki ogólniak,  profesjonalna kadra i uczeń który poddawany procesowi nauczania i uczenia się, pracując i współpracując w tej szkole, potrafią wspólnie osiągać zakładane cele. Pokazują, że jest to miejsce odpowiednie dla uczniów, którzy chcą się skutecznie przygotować do dalszej edukacji. Cieszy również fakt, że średni wynik z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych
z tych przedmiotów jest w większości wyższy niż w Polsce, Małopolsce czy też liceach miasta Krakowa. Poniżej tabela obrazuje tegoroczne wyniki.

(dane zaczerpnięte ze strony OKE w Krakowie).