Wyjazd do Danii w ramach projektu Comenius

Zapraszamy do Danii w ramach projektu Comenius

 W ramach projektu Comenius "Promoting Healthy Lifestyle with Innovative Physical Education" w dniach 19.10 – 24.10 br. pięciu uczniów z naszej szkoły będzie miało możliwość wziąć udział w spotkaniu partnerów projektu w Danii. Koszty wyjazdu: przejazd, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie i wstępy są pokrywane w całości z budżetu projektu.

Aby zakwalifikować się na wyjazd należy spełnić łącznie poniższe warunki:

  1. Wyrazić gotowość na kilkudniowe pobyt u siebie ucznia z zagranicy (przewidywany termin wiosna 2015).
  2. Uzyskać w sumie jedno z pierwszych pięciu miejsc w dwóch zadaniach konkursowych. Szczegóły poniżej.
  3. Wykazać się co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego (oceny za poprzedni rok szkolny).
  4. Wyrazić gotowość do podjęcia dodatkowych zadań po zakwalifikowaniu się na wyjazd.

 

Kwalifikacją na wyjazd zajmie się komisja powołana przez dyrekcję szkoły. W przypadku równorzędnego spełnienia powyższych warunków przez większą niż zakładana liczbę uczniów zadecyduje średnia ocen za poprzedni rok szkolny, ocena z zachowania oraz opinia wychowawcy. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia zadecyduje losowanie.

Zadania konkursowe:

a.) Napisanie w języku angielskim tekstu uzasadniającego udział naszej szkoły w projekcie w odniesieniu do tytułu. Objętość tekstu max 1 strona, czcionka Times New Roman, rozmiar 12. Należy umieścić logo: projektu, LO, programu UE. Ocenie podlegają poprawność językowa i zgodność z tematem.

b.) Opracowanie w wersji elektronicznej kalendarza w języku angielskim na 2015 rok. Kalendarz ma być jednoplanszowy i zawierać wszystkie rodzaje logo wymienione w a.) i zdjęcia z zajęć innowacyjnych z wf w naszym LO. Może też zawierać hasła promujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Ocenie podlegają wartość estetyczna i zgodność z tematem.

Wydrukowany i podpisany artykuł oraz kalendarz należy złożyć w kopercie z napisem "Dania Comenius" do 19 września w sekretariacie.

Obydwa zadania są punktowane w skali 0-10.

Oceny dokona komisja powołana przez dyrekcję szkoły.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy na spotkanie w dniu 3 września o godz 10.30 ( duża przerwa) w sali 12.

 

Zespół Projektowy

Alicja Milczarek – Dyrektor Szkoły

Agnieszka Niemiec – nauczyciel j. angielskiego

Jacek Banach – nauczyciel w.f.

Zbigniew Durczok – koordynator projektu