Klasa Patronacka UJ

2017 roku prawie jedna trzecia spośród 54 państw afrykańskich świętowała 57. rocznicę niepodległości. Ponad pół wieku niepodległej Afryki skłania do refleksji dotyczącej zarówno przeszłości, jak i przyszłości kontynentu. Tymczasem Afryka wciąż jednocześnie przyciąga i przeraża. W świadomości odbiorcy współczesnych przekazów medialnych istnieją dwa jej obrazy. W jednym jawi się jako piękny kontynent barwnej, zróżnicowanej kultury i dzikiej przyrody pokazywanej kamerami National Geographic czy Planet oraz innych programów przyrodniczych i podróżniczych.

11 października 2016 r. dzięki zaproszeniu Dyrekcji i Rady Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, po raz kolejny mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego.

Okres wakacji jest dobrym momentem na refleksję o minionym roku szkolnym i racjonalne planowanie pracy na kolejny rok. Działania, które zostały ocenione jako szczególnie efektywne wyznaczą  perspektywy dalszej pracy. Spośród wielu inicjatyw edukacyjnych realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krzeszowicach, w roku szkolnym 2013/2014, szczególnie satysfakcjonującym okazał się program klasy patronackiej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.