szkołaObchody 100-lecia odzyskania NIepodległościWręczenie stypendiów Starosty KrakowskiegoOjcowska Złota Jesień 2018Europejski Dzień Języków

Rok szkolny 2019/2020

Dzień Targów Edukacyjnych, które odbyły się  18 lutego był kolejną sposobnością do wypełnienia treścią trzech haseł promocji naszego liceum: Integracja – Informacja – Identyfikacja. Integracja młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice ze społecznością liceum rozpoczęła się już 14 lutego w nietypowej formie – nocnego maratonu filmowego. Maraton filmowy jest pomysłem pana mgr. Marcina Drożdża, który ma już wieloletnią tradycję i liczne grono wiernych fanów.

W dniu 14 lutego 2020 roku o godzinie 19 tej zapraszamy licealistów oraz uczniów klas 8 szkół podstawowych na Noc w Liceum. Prosimy o zabranie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego oraz legitymację. Do zobaczenia.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawana jest od 1980 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców, należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce.

SEGREGACJA!!!

 

Od miesiąca lutego 2020 r. wszystkie śmieci wyrzucane                             na terenie szkoły podlegają segregacji!!!

Osobno wyrzucamy papier, szkło, plastik i metal.

W salach lekcyjnych oraz na korytarzu zgodnie z opisem śmieci mieszane.

Wszystkich uczulam, aby przestrzegali wyżej wymienionych  zasad i dokładali starań, gdyż proekologiczne zachowania przekładają się również na ochronę środowiska i ekonomię.

11 lutego 2020 r. w Liceum zostaną przeprowadzone szkolne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które wyłonią przedstawicieli do etapu gminnego. Proszę o zgłaszanie się uczniów, którzy chcą wziąć udział w tym Turnieju do 24 stycznia 2020 r.

Alicja Milczarek

Tak najkrócej można by opisać wrażenia z sobotniego balu maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach. Matura coraz bliżej, lecz na tyle jeszcze daleko by nie mącić radości wspólnej zabawy. Wspaniałe suknie, fryzury, garnitury skutecznie odmieniły znanych w nieznanych nam uczniów. Zanim zabrzmiały dźwięki poloneza Pani Dyrektor Alicja Milczarek składając maturzystom życzenia, przypomniała o nieustannej potrzebie inwestowania we własny rozwój. W imieniu Rady Rodziców z życzeniami i podziękowaniami wystąpił Pan Jan Godyń.

W dniu 23 stycznia 2020 r.  o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I, II i III.

Strony