biologia

Po całym roku pracy klasa Ib w dniach 12 – 14 czerwca z opiekunkami p. B. Banach i p. J. Tekieli wyjechała na wypoczynek - wycieczkę w Beskid Sądecki. W trakcie trzech dni zrealizowano harmonogram, a nawet udało się zobaczyć nieco więcej niż zaplanowano.

Dnia pierwszego przed dotarciem do miejsca noclegowego zwiedzano Pasiekę Barć i Muzeum Pszczelarstwa w Kamiannej oraz obiekt architektury drewnianej: Cerkiew św. Paraskewy -dawną cerkiew prawosławną obecnie użytkowaną przez kościół rzymskokatolicki.

 

Na wiosnę 2017 nasza społeczność szkolna przystąpiła do realizacji projektu Młodzież kontra Smog. Inicjatywa realizowana była na jednocześnie na terenie 10 miejscowości z woj. małopolskiego i śląskiego (Kraków, Bochnia, Krzeszowice, Szczucin, Mszana Dolna, Kalwaria Zebrzydowska, Bielsko-Biała, Gliwice, Zabrze, Katowice).

To główne hasło tegorocznej - VI Sesji Ekologicznej, imprezy która rokrocznie nawiązuje do ogólnopolskiego lub globalnego kalendarza ekologicznego. Rok 2017 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły, w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu, dlatego 30 maja rozważaliśmy zagadnienia dotyczące królowej polskich rzek. Integrując się z ogólnopolskimi obchodami, chcieliśmy pokazać nasze lokalne powiązanie z wodnym kręgosłupem Polski.

Osadniki, piaskowniki, komora fermentacyjna, magazyn biogazu, kraty schodkowe, reaktory biologiczne, dyspozytornia,  laboratorium to miejsca związane z procesem oczyszczania ścieków …

         Niełatwo jest nam poświęcić choć minutę z naszego cennego czasu innym. Szczególnie komuś zupełnie obcemu. Potrzebującemu, często niepełnosprawnemu. Ale przede wszystkim komuś spragnionemu miłości i atencji. Z takimi właśnie osobami mamy  do  czynienia  - my wolontariusze z liceum, którzy zobowiązaliśmy się, co sobotę spędzać czas z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielali uczniowie klasy IIB, którzy 7 marca uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat „Porównanie płazów i gadów” w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN w Krakowie. Zajęcia z żywymi modelami dostarczyły wielu emocji, bo najskuteczniejszym sposobem zdobywania wiedzy jest osobiste odkrywanie prawd, które są powszechnie znane. Dlatego uczniowie dzięki własnej percepcji wzrokowej, dotykowej bezbłędnie identyfikowali cechy „badanych” zwierząt, które po lekcji przestały jawić się jako oślizłe, niebezpieczne, nieznane.

2 marca kilkunastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym na terenie ORNR w Krzeszowicach z pracownikami tej placówki: p. Wojciechem Kurzydło oraz p. Agnieszką Szotek. Celem wizyty było zapoznanie się z charakterem działania szpitala oraz określenie roli wolontariusza w rehabilitacji pacjentów.

28 lutego klasy biologiczne IB i IIB uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez p. dr hab. inż. Magdalenę Sochę, pracownika naukowego Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Lekcja szczególnie spodobała się uczniom klasy IIB, gdyż stanowiła cenne nawiązanie do omawianych aktualnie treści dotyczących charakterystyki kręgowców - w opinii uczestników: „lekcja była po prostu ciekawa”. Pani dr M.

Jak co roku tuż przed Olimpiadą Pszczelarską jej organizatorzy szerząc ideę pszczelarską i pomagając młodzieży w przygotowaniu do niej, przeprowadzają szkolenia. Dlatego 10 listopada nasza tegoroczna reprezentacja w składzie: Małgorzata Brzózka, Aleksandra Opozda, Aleksandra Sudoł udała się pod opieką nauczyciela do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych aby pogłębić swą wiedzę. Na miejscu przywitał zebranych pan Kazimierz Marszałek, który opowiedział o rosnącym zainteresowaniu szkół tą imprezą oraz o celach  jej organizacji.

Powszechnie wiemy, że godziny spędzone nad książkami podczas przygotowań do sprawdzianów nie zastąpią wrażeń jakie daje możliwość oglądania preparatów i okazów biologicznych na własne oczy, szczególnie jeśli są to okazy z zakresu anatomii człowieka. Dlatego w dniu 24 października, grupa biologiczna z klasy 3a odwiedziła Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczące się w Katedrze Anatomii CMUJ.

Strony