biologia

Obowiązkowym punktem wycieczkowym w klasie biologicznej jest Ogród Botaniczny UJ w Krakowie. Ogród został założony w roku 1783, jest najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Zajmuje powierzchnię około 10 ha. W budynku, w którym dzisiaj mieści się Instytut Botaniki UJ (tzw. Collegium Śniadeckiego) od roku 1792 znajdowało się obserwatorium astronomiczne i jedna z najstarszych w Polsce stacji meteorologicznych.

"Szkoda, że to tyko dwa dni" - takie opinie pojawiały się podczas wędrówki uczniów IIB do Morskiego Oka. Piękno polskich gór oczarowuje i skłania do kolejnych wędrówek po tatrzańskich szlakach wśród osobliwości przyrody. Dwudniowy epizod w Pieninach i Tatrach miał charakter rekreacyjny z wyraźnym jednak kontekstem edukacyjnym.

W dniu 25 kwietnia w murach naszej szkoły odbyła się kolejna - VII Sesja Ekologiczna. Spotkanie o charakterze naukowym, organizowane i prowadzone przez młodzież Liceum. Uczniowie klas pierwszych: Judyta, Marcel i Mikołaj z zaangażowaniem poprowadzili konferencję na temat znaczenia szczepień od momentu ich wynalezienia do dnia dzisiejszego.

Ostatni dzień nauki przed trwającymi feriami zimowymi klasa IIB spędziła nietypowo. Zamiast przyswajania suchej wiedzy w szkolnych ławkach, uczniowie mieli okazję obcować z prawdziwymi przedstawicielami królestwa zwierząt. Spotkanie z fauną miało miejsce w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego przy współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarskim w Krakowie pod patronatem Starosty Powiatu Krakowskiego w dniach 17 – 18 listopada odbyła się VIII Powiatowa Olimpiada Pszczelarska.

Po całym roku pracy klasa Ib w dniach 12 – 14 czerwca z opiekunkami p. B. Banach i p. J. Tekieli wyjechała na wypoczynek - wycieczkę w Beskid Sądecki. W trakcie trzech dni zrealizowano harmonogram, a nawet udało się zobaczyć nieco więcej niż zaplanowano.

Dnia pierwszego przed dotarciem do miejsca noclegowego zwiedzano Pasiekę Barć i Muzeum Pszczelarstwa w Kamiannej oraz obiekt architektury drewnianej: Cerkiew św. Paraskewy -dawną cerkiew prawosławną obecnie użytkowaną przez kościół rzymskokatolicki.

 

Na wiosnę 2017 nasza społeczność szkolna przystąpiła do realizacji projektu Młodzież kontra Smog. Inicjatywa realizowana była na jednocześnie na terenie 10 miejscowości z woj. małopolskiego i śląskiego (Kraków, Bochnia, Krzeszowice, Szczucin, Mszana Dolna, Kalwaria Zebrzydowska, Bielsko-Biała, Gliwice, Zabrze, Katowice).

To główne hasło tegorocznej - VI Sesji Ekologicznej, imprezy która rokrocznie nawiązuje do ogólnopolskiego lub globalnego kalendarza ekologicznego. Rok 2017 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły, w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu, dlatego 30 maja rozważaliśmy zagadnienia dotyczące królowej polskich rzek. Integrując się z ogólnopolskimi obchodami, chcieliśmy pokazać nasze lokalne powiązanie z wodnym kręgosłupem Polski.

Osadniki, piaskowniki, komora fermentacyjna, magazyn biogazu, kraty schodkowe, reaktory biologiczne, dyspozytornia,  laboratorium to miejsca związane z procesem oczyszczania ścieków …

         Niełatwo jest nam poświęcić choć minutę z naszego cennego czasu innym. Szczególnie komuś zupełnie obcemu. Potrzebującemu, często niepełnosprawnemu. Ale przede wszystkim komuś spragnionemu miłości i atencji. Z takimi właśnie osobami mamy  do  czynienia  - my wolontariusze z liceum, którzy zobowiązaliśmy się, co sobotę spędzać czas z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

Strony