Rok szkolny 2019/2020

Dnia 4 października klasa IE uczestniczyła w zajęciach terenowych „Badanie wody w Sąspówce i Młynówce ” rzekach w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zajęcia praktyczne poprzedzone były zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego oraz projekcją filmu na temat historii kształtowania się Doliny Prądnika i genezy szczególnych walorów przyrodniczych tego terenu.

W czasie zajęć terenowych uczniowie podzieleni na cztery grupy pod opieką pracowników parku, określali:

2 października 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana Wojciecha Pałkę Starostę Powiatu Krakowskiego. Pan Starosta wręczył stypendia uczniom liceum,  którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki w nauce  - średnią ocen powyżej 5,0. Corocznie przyznawane stypendia Starosty Powiatu Krakowskiego są cenną formą uznania wysiłku edukacyjnego uczniów. Nagrodzeni uczniowie zapytani o motywację do nauki odpowiedzieli, iż jest to wizja dobrze zdanego egzaminu maturalnego, perspektywa dostania się na wybrany kierunek studiów  oraz uzyskania dobrej pracy.

W poniedziałek 30 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nich udział 230 uczniów. tj 92% uprawnionych do głosowania.

Oddano 7 głosów nieważnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Bohaterowie: humaniści z klasy IA, wychowawczyni oraz p. Barbara Banach

Czas: ostatni pogodny dzień tygodnia, wtorek, 24 września

Miejsce: Dolina Pstrąga w Dubiu

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego kandydują następujący uczniowie:

  1. Karolina Bednarczyk
  2. Julia Gałosz
  3.  Adrian Gumula
  4. Patrycja Wilk

Program „ERASMUS+” to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.  Zakłada zwiększenie intensywności i zakresu europejskiej współpracy między szkołami.  Program ma także wywrzeć pozytywny i trwały wpływ na praktyki w obszarach kształcenia.

 „ERASMUS +”  jest realizowany od 2014 r., zakończy się w 2020 r.

Jego międzynarodowy wymiar służy wspieraniu zewnętrznych działań Unii, w tym jej celów rozwojowych poprzez współpracę Unii z państwami partnerskimi.

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole przedstawiamy najważniejsze informacje związane z tym wydarzeniem:

1. Wybory odbędą się 30 września 2019 r (poniedziałek)

2. Zachęcamy do kandydowania osoby, które lubią działać społecznie, budzą zaufanie, potrafią dobrze komunikować się z otoczeniem. Osoby te nie powinny mieć problemów z nauką ani frekwencją, natomiast powinny mieć czas na zaangażowanie się w sprawy szkoły

W dniu 11 września 2019 r. odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 17:00 klasy I, a o godzinie 18:00 klasy II i III.

W dniu 6.09 2019 r.w naszej szkole odbyła się giełda podręczników. Uczniowie mieli okazję zakupu nowych lub używanych książek w przystępnych cenach.

Tegoroczna giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem naszej szkolnej społeczności.

 W najbliższy poniedziałek, 9.09.2019, o godz. 12.40 (lekcja 6) w s.12-13  odbędzie się szkolna edycja 8 Narodowego Czytania. Przeczytamy i wysłuchamy opowiadania B. Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków”.

Strony