szkołaObchody 100-lecia odzyskania NIepodległościWręczenie stypendiów Starosty KrakowskiegoOjcowska Złota Jesień 2018Europejski Dzień Języków

Rok szkolny 2019/2020

26 września 2001 roku po raz pierwszy został zorganizowany Europejski Dzień Języków. Miał on na celu zachęcić Europejczyków do nauki i zainteresowania kulturą innych krajów.

Czym zajmuje się stroiciel grzebieni? Jak z zaświatów „załatwić’ sprawy ziemskie?

18 października w Sali Herbowej Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej odbyła się jubileuszowa X Powiatowa Olimpiada Pszczelarska. Do zmagań konkursowych swój udział zgłosiło 10 szkół: 4 szkoły podstawowe i 6 szkół ponadpodstawowych.

Po pierwszym etapie - teście wiedzy wyłoniono po pięciu najlepszych uczestników w każdej z kategorii szkół. Uczniowie Ci odpowiadali przed komisją na pytania z zakresu pszczelarstwa i ekologii.

Po zsumowaniu punktacji wyłoniono zwycięzców.

Z przyczyn organizacyjnych w tym tygodniu nie będzie spotkania STP. Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach zapraszam w następny piątek 25.10 o godz.15.10. w sali nr 2

Osoby, które mają w tym dniu lekcje do godz.16,  a są zainteresowane udziałem w zajęciach,  proszę o indywidualny kontakt.

Mirosława Wieczorek

14 października jest szczególną okazją do refleksji nad edukacją, świętem szkoły i tych, którzy ją tworzą – nauczycieli, uczniów, rodziców. Myśląc o edukacji w tym dniu nie sposób zapomnieć o szczególnych historycznych okolicznościach, w których powołana została Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. W dramatycznych okolicznościach I rozbioru zainicjowane zostało dzieło, które w dalszej perspektywie miało przysporzyć narodowi światłych i oddanych sprawie państwa obywateli.

5 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego Roku Akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat wykładu: W obronie różnorodności przyrody.

Dnia 4 października klasa IE uczestniczyła w zajęciach terenowych „Badanie wody w Sąspówce i Młynówce ” rzekach w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zajęcia praktyczne poprzedzone były zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego oraz projekcją filmu na temat historii kształtowania się Doliny Prądnika i genezy szczególnych walorów przyrodniczych tego terenu.

W czasie zajęć terenowych uczniowie podzieleni na cztery grupy pod opieką pracowników parku, określali:

2 października 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana Wojciecha Pałkę Starostę Powiatu Krakowskiego. Pan Starosta wręczył stypendia uczniom liceum,  którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki w nauce  - średnią ocen powyżej 5,0. Corocznie przyznawane stypendia Starosty Powiatu Krakowskiego są cenną formą uznania wysiłku edukacyjnego uczniów. Nagrodzeni uczniowie zapytani o motywację do nauki odpowiedzieli, iż jest to wizja dobrze zdanego egzaminu maturalnego, perspektywa dostania się na wybrany kierunek studiów  oraz uzyskania dobrej pracy.

W poniedziałek 30 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nich udział 230 uczniów. tj 92% uprawnionych do głosowania.

Oddano 7 głosów nieważnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Strony