Rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszczamy zaproszenie do udziału w Konkursie przesłane przez Liceum Ogólnokształcące w Skawinie. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie znajdą regulaminy , wzory zgłoszeń i innych potrzebnych dokumentów na stronie naszego LO w zakładce - Ogłoszenia dla uczniów. Ponadto zainteresowani mogą się kontaktować z mgr Alicją Mosur.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli do włączenia się w szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 12 listopada 2019 roku w auli szkolnej. Chcielibyśmy byście wypełnili swoimi refleksjami, śpiewem, odświętnym strojem z biało-czerwonymi akcentami,  ten ważny dla nas wszystkich dzień. Tematem naszej szkolnej uroczystości będą: 

Ludzie, wielkie projekty i wyzwania II Rzeczypospolitej.

Z każdej klasy grupa „ochotników” przygotuje prezentację multimedialną o wybranej postaci, projekcie lub problemie

26 września 2001 roku po raz pierwszy został zorganizowany Europejski Dzień Języków. Miał on na celu zachęcić Europejczyków do nauki i zainteresowania kulturą innych krajów.

Czym zajmuje się stroiciel grzebieni? Jak z zaświatów „załatwić’ sprawy ziemskie?

18 października w Sali Herbowej Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej odbyła się jubileuszowa X Powiatowa Olimpiada Pszczelarska. Do zmagań konkursowych swój udział zgłosiło 10 szkół: 4 szkoły podstawowe i 6 szkół ponadpodstawowych.

Po pierwszym etapie - teście wiedzy wyłoniono po pięciu najlepszych uczestników w każdej z kategorii szkół. Uczniowie Ci odpowiadali przed komisją na pytania z zakresu pszczelarstwa i ekologii.

Po zsumowaniu punktacji wyłoniono zwycięzców.

Z przyczyn organizacyjnych w tym tygodniu nie będzie spotkania STP. Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach zapraszam w następny piątek 25.10 o godz.15.10. w sali nr 2

Osoby, które mają w tym dniu lekcje do godz.16,  a są zainteresowane udziałem w zajęciach,  proszę o indywidualny kontakt.

Mirosława Wieczorek

14 października jest szczególną okazją do refleksji nad edukacją, świętem szkoły i tych, którzy ją tworzą – nauczycieli, uczniów, rodziców. Myśląc o edukacji w tym dniu nie sposób zapomnieć o szczególnych historycznych okolicznościach, w których powołana została Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. W dramatycznych okolicznościach I rozbioru zainicjowane zostało dzieło, które w dalszej perspektywie miało przysporzyć narodowi światłych i oddanych sprawie państwa obywateli.

5 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego Roku Akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat wykładu: W obronie różnorodności przyrody.

Strony