Rok szkolny 2018/2019

W dniu 15 lutego 2019 roku o godzinie 19:00 zapraszamy licealistów oraz uczniów gimnazjów i podstawówek na Noc w Liceum. Prosimy o zabranie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego oraz legitymację. Do zobaczenia.

1 lutego 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć  bardzo liczną grupę uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Krzeszowice. Dzień integracji jest formą promocji szkoły adresowaną do uczniów, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Podczas wspólnego spotkania w auli LO gościom został zaprezentowany dorobek szkoły, inicjatywy edukacyjne, formy zajęć pozwalające na rozwój indywidualnych zainteresowań, proponowane w przyszłym roku szkolnym kierunki kształcenia.

W dniu 01 lutego 2019 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich

W dniach 23, 24, 25. stycznia odbędą sie treningi reprezentacj Liceum w piłce siatkowej. Miejsce: sala gimnastyczna ZSP, godzina 10. Zapraszamy. 

 

Dzień 21 grudnia 2018 roku,  rozpoczęliśmy w niezwykłej scenerii i podniosłym nastroju. Kierująca Szkolnym Teatrem Poezji  pani Alicja Mosur wprowadziła nas w atmosferę Wigilii Bożego Narodzenia  odbywającej się w celi więziennej  wileńskiego klasztoru O. Bazylianów. Bohaterowie III części Dziadów Adama Mickiewicza, to młodzi ludzie represjonowani za działalność patriotyczną a czasami za samą przynależność narodową. Stajemy się świadkami ich dramatu, męczeństwa, wewnętrznej przemiany.

13 grudnia 2018 roku w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, na zaproszenie Koła Emerytów NZZ Solidarność w Zalasiu, uczniowie LO wzięli udział w lokalnych obchodach. W uroczystości na Placu Kulczyckiego uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz: Burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, członkowie Rady Miejskiej, Dyrektorzy szkól, poczty sztandarowe.

W czasie uroczystości został przypomniany Hymn Solidarności, który wykonała pani Marzena Kubin.

7 grudnia zakończyliśmy szkolną edycję XVIII Szlachetnej Paczki. Przez dwa tygodnie zbieraliśmy w szkole potrzebne przedmioty. W przygotowanie paczki zaangażowały się wszystkie klasy naszego Liceum wraz z wychowawcami. Udało się nam zebrać wiele artykułów żywnościowych, środków czystości, kołdrę, koc, ręczniki, czajnik elektryczny. Po zapakowaniu ich okazało się, że nazbieraliśmy 14 paczek. Po raz kolejny wspólnymi siłami udało nam się pokazać swoje dobre serce. Szlachetnej Paczce od początku towarzyszą słowa: „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).

Dnia 5 i 6 grudnia cztery uczennice naszego liceum z klasy IIa -  Natalia Król, Tamara Bobek, Julia Kuryło oraz Magdalena Kucharska pomagały Mikołajowi w rozdawaniu dzieciom prezentów w krzeszowickim przedszkolu samorządowym. W pięknych strojach aniołów , ze skrzydłami i aureolami dziewczyny towarzyszyły Świętemu i panu fotografowi, który uwieczniał dzieci na zdjęciach po tym jak otrzymały prezent. Było dużo zabawy oraz radości, ponieważ każde dziecko czeka na tę chwilę w roku.

10 grudnia był Dniem Integracji społeczności LO z uczniami ósmych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice. Celem spotkania było zapoznanie potencjalnych uczniów z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, zaprezentowanie w obrazowy sposób specyfiki klas o wybranych specjalnościach: klasy humanistycznej, klasy językowej z elementami dziennikarstwa, klasy matematyczno – technicznej, klasy biologiczno – chemicznej.

Oooooczywiście ! Mikołaj odwiedził nasze liceum rozdając słodkości. Mikołajowi - Tomkowi towarzyszyły urocze „Renifery” Jagoda i Wioletta. Budżet Mikołaja zasiliła Rada Rodziców za co bardzo serdecznie dziękują wszystkie Dzieci.

Posiadamy także pewne i sprawdzone  informacje, że w zasadzie nasze liceum odwiedziło  wielu Mikołajów, którzy występowali bez służbowego stroju. Słodkości wędrowały w różnych kierunkach…. Okazało się że nauczyciele także byli grzeczni !

Strony