Rok szkolny 2018/2019

Uczniowie klasy 2a i 1a z grupy rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w projekcie Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Głównym celem projektu jest przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, sposobu i mechanizmów działania rady miejskiej oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania w swoim otoczeniu, poprzez przygotowanie i realizację autorskiego projektu społecznego w swoim mieście.

W dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich.

          W ramach współpracy z UP Kraków, 22 marca grupa uczniów klasy 3b realizująca geografię w zakresie rozszerzonym wybrała się na warsztaty ,, Skały i minerały". Poprowadził je absolwent naszego LO ,obecnie  pracownik Instytutu             mgr inż. Szymon Kowalik. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej powtórki na temat genezy i rodzajów skał. Potem była już tylko praktyka. Uczestnicy rozpoznawali skały, badali ich budowę, strukturę, odporność  na zarysowania oraz  reakcję  z kwasem solnym.

W dniu 15 marca nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ramach współpracy  uczniowie realizujący geografię w zakresie rozszerzonym będą mogli   uczestniczyć w warsztatach i wykładach  tematycznych, przeprowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu.

                                                                                                                                          Anna Kwiecień

Informujemy, że do 1 czerwca 2019r. obecni maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych mogą składać wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020. Bliższe informacje znajdują się na stronie http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla

26 kwietnia 2019 roku pożegnaliśmy tegorocznych trzecioklasistów, którzy stali się już absolwentami naszego Liceum. Było to oficjalne spotkanie z dyrekcją szkoły , gronem pedagogicznym oraz kolegami z klas drugich. Pani Dyrektor Alicja Milczarek w pierwszej części spotkania dokonała podsumowania pracy w ciągu trzech lat nauki oraz wręczyła nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania. Uczniom z najwyższą średnią ocen Alicji Mirek i Karolowi Gurtkiewiczowi wręczono nagrody Starosty Powiatu Krakowskiego.

Komitet starajkowy w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach podjął decyzję o zawieszeniu strajku od dnia 24 kwietnia 2019 r. W związku z tym od dnia jutrzejszego zajęcia dydaktyczne odbywać się bedą zgodnie planem zajęć dla poszczególnych oddziałów (uwzględniając ewentualne zastępstawa za nauczycieli, którzy pojechali z młodzieżą na wycieczkę do Włoch).

Dyrektor Szkoły

Alicja Milczarek

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym strajkiem zaplanowane na dzień 15 kwietnia 2019 r. wywiadówki się nie odbędą.

Bieżące oceny o postępach uczniów w nauce oraz proponowane oceny roczne dla uczniów klas trzecich proszę śledzić w e - dzienniku.

O terminie spotkań z rodzicami będę informowała.

Dyrektor Szkoły

Alicja Milczarek

Szanowni Państwo,

akcja strajkowa trwa. W Liceum odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla młodzieży od lekcji 1 do 7 (w dniu jutrzejszym - 10.04.19). Jeśli pojawią się okoliczności zmienijące organizację pracy będę informowała niezwłocznie.

Dyrektor Szkoły

W piątkowy ranek 5 kwietnia maturzyści z naszego LO mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z panią dr Beatą Orchel, starszym wykładowcą Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. 

Spotkanie to odbyło się w ramach prowadzonej od wielu lat współpracy z AGH i kursu Rok "0" AGH. Maturzyści poznali sposoby podejścia do rozwiązywania arkusza maturalnego, tajniki uzyskania sukcesu a w części matematycznej skupili się na własnościach funkcji kwadratowej i ciągów.

Strony